Henryk Fiedorowicz – wspomnienie

W dniu 5 października 2020 r., w wieku 70 lat, odszedł na wieczny spoczynek wybitny sędzia, Ś. P. Henryk Fiedorowicz, od 1985 do1990 roku członek Zarządu, od 1991 do 2015 roku z-ca przewodniczącego, a od 1916 do śmierci przewodniczący Pomorskiego Wojewódzkiego Kolegium Sędziów w GdańskuH. Fiedorowicz urodził się 14 kwietnia 1950 r. w Gdyni, po ukończeniu studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Gdańskim od 12 marca 1973 r. przez 43 lata, do dnia przejścia na emeryturę w dniu 25 marca 2016 pracował w Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni, kolejno na stanowiskach: specjalista; kierownik sekcji; kierownik działu w pionie naczelnego inżyniera i pionie inwestycji. Przez wiele lat wybierany przez załogę pełnił funkcje „męża zaufania”.

Działalność sędziowską rozpoczął w 1980 roku, sędzią okręgowym został w 1983 roku, sędzią związkowym w 1990. Po uzyskaniu w 2002 roku najwyższej klasy licencji sędziego rzutów sędziował wiele imprez najwyższej rangi jako sędzia główny rzutów lub arbiter rzutów: MŚ Juniorów – 1995 Bydgoszcz, Puchar Europy w Wielobojach 2005; Drużynowe ME 2019, mistrzostwa Polski i mityngi klasy MM, pełnił również funkcję z-cy sędziego głównego zawodów Halowe Mistrzostwa Świata w 2014 w Sopocie oraz funkcję sędziego głównego zawodów mistrzostw Polski i mityngów klasy MM rozgrywanych na terenie pomorskiego OZLA. 

Nie sposób w krótkim wspomnieniu przedstawić wszystkie dokonania i osiągnięcia Ś. P.H. Fiedorowicza i Jego zasługi dla rozwijania i podnoszenia poziomu sędziowania w naszej dyscyplinie. Nic nie jest w stanie oddać szacunku i autorytetu, jakim cieszył się wśród sędziów, zawodników, trenerów i działaczy, gdy w latach 2000-2004 w Zarządzie POZLA pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Dyscypliny i Wyróżnień, od roku 2016 ponownie w Zarządzie POZLA. 

Doskonała znajomość przepisów i obiektywizm w podejmowaniu decyzji oraz zawsze przyjazny stosunek do zawodników i działaczy, którym zawsze służył radą i pomocą w rozwiązywaniu trudnych sytuacji na boisku spowodowały, że H. Fiedorowicz był i pozostanie dla wszystkich polskich sędziów lekkoatletycznych  wzorem fachowości, taktu i życzliwości, cieszył się niezwykłym autorytetem w całym środowisku królowej sportu. Niestety nieuleczalna choroba przerwała niespodziewanie Jego służbę na rzecz królowej, ale umiłowanie lekkiej atletyki i zaangażowanie będzie wzorem dla wszystkich pomorskich sędziów.

Podkreślenia wymaga Jego ogromne zaangażowanie w organizację szkoleń i troskę o wszystkich sędziów pomorskich oraz zaangażowanie i służenie pomocą w rozwiązywaniu wielu problemów, z jakimi boryka się nasze środowisko. Chętnie uczestniczył w szkoleniu sędziów na kursach jako wykładowca z przepisów w bloku rzutów, w kadencji 2009–2012 był członkiem komisji szkoleniowo-weryfikacyjnej CKS PZLA dla sędziów na II i I licencję specjalistyczną w rzutach, jako ekspert brał także udział w komisji weryfikacyjnej CKS PZLA dla sędziów na I licencję specjalistyczną w rzutach.

Lekkoatletyka polska, której służył przez 40 lat swojego życia, jako sędzia i działacz lekkoatletyczny, poniosła niepowetowaną stratę po Jego odejściu. Za wkład w rozwój polskiej lekkiej atletyki, działalność sędziowską oraz zaangażowanie w organizację zawodów lekkoatletycznych H. Fiedorowicz uhonorowany został wieloma odznaczeniami sportowymi  m. in. odznaką „Zasłużony Sędzia LA”, brązową, srebrną i złotą odznaką honorową PZLA, pośmiertnie został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi. 

Nie mogąc, ze względu na panujące restrykcje epidemiologiczne,  towarzyszyć Kol. H. Fiedorowiczowi w ostatniej drodze, pragniemy, w imieniu Koleżanek i Kolegów sędziów oraz własnym zapewnić że pozostanie w naszej pamięci, jako Kolega i człowiek wyjątkowo szlachetny, zawsze troszczący się o innych, całym sercem i zaangażowaniem oddany lekkiej atletyce. Z naszych serc i wspomnień nie odejdzie nigdy, pozostanie w naszej pamięci jako wzór pracowitości i życzliwości dla innych. 

Najbliższej Rodzinie składamy wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia. Żegnaj Przyjacielu. Spoczywaj w spokoju.

Przewodniczący CKS PZLA: Tadeusz Majsterkiewicz, Janusz Krynicki, Filip Moterski 

Foto: Tadeusz Majsterkiewicz, 2020