Przepisy i rekomendacje

Rekomendacja 11.01.2022

Zapytanie: 
Zawodnik w drugiej próbie zrezygnował z dalszego udziału w konkursie. Wynik, który uzyskał w pierwszej próbie dał mu 4 miejsce po 3 próbie co skutkuje iż powinien wykonywać swoje próby jako 5 w wąskim finale. I tu pojawił się problem. Czy przy rezygnacji zawodnika należy wpisywać mu w kolumnie kolejność w finale odpowiednią cyfrę w tej kolumnie czy pozostawić ją pustą i przyporządkować kolejność w wąskim finale w zakresie 1 – 7.
 
Rekomendacja CKS
Przepisy nie precyzują jak powinien wyglądać zapis w protokole w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w konkursie (w tym przypadku już po drugiej próbie), którego wynik, uzyskany w części eliminacyjnej konkursu, kwalifikuje go do udziału w wąskim finale. Jednakże dla ułatwienia pracy osobie notującej wyniki konkursu, CKS rekomenduje, by wpisywać pauzę przy tym zawodniku w protokole, w rubryce „kolejność w finale”, aby omyłkowo nie wyczytywać jego nazwiska w rundzie finałowej.