Narzędzia pracy sędziów

CKS PZLA planuje wyposażyć sędziów posiadających licencje w podstawowe narzędzia pracy.

Praca sędziów w trakcie zawodów wymaga niekiedy posiadania dodatkowych, niezbędnych narzędzi do pracy, w tym komunikowania przekroczenia przepisów.

Z inicjatywy CKS PZLA wszyscy sędziowie posiadający licencje klasy I i II w bloku chodu sportowego zostaną wyposażeni w znaczniki (dwa żółte i jeden czerwony). W chwili obecnej trwają poszukiwania firmy, która będzie w stanie przygotować produkty odpowiedniej jakości, odporne na warunki pogodowe, z których będzie można korzystać przez wiele lat.

Sędziowie główni biegów, posiadający licencje centralne klasy I i II będą wyposażeni w raporty dla sędziów torowych (obrys bieżni) w formie notatników.

Sędziowie starterzy (również posiadacze licencji klasy I i II) otrzymają zestaw kartek (zielona, żółto-czarna, czerwono-czarna oraz czerwona). Przybliżony termin realizacji to 26.06.2019 r.

Na ręce Przewodniczących WKS, a także do Wojewódzkich Związków Lekkiej Atletyki otrzymają bezpłatnie zestaw naklejek używanych do oznaczania zweryfikowanego sprzętu rzutowego. Przypuszczalny czas realizacji tego punktu to 10.06.2019 r. Po tym terminie naklejki zostaną wysłane na adres WOZLA oraz Przewodniczących WKS.

Wszyscy sędziowie, którzy na dzień 10 grudnia 2019 roku będą posiadaczami licencji klasy I i II otrzymają bezpłatnie nowe przepisy, które IAAF zazwyczaj publikuje w listopadzie.