Biuletyn CKS

Drodzy Sędziowie

Po niemal siedmiu latach przerwy przekazujemy w Wasze ręce wydanie nowego Biuletynu CKS PZLA. Naszym celem jest przekazywanie Wam rzetelnych, prawdziwych i aktualnych informacji zarówno dotyczących przepisów World Athletics, ale również działań bieżących CKS, które podejmowane są od początku kadencji w 2022 roku.

Zdajemy sobie sprawę z trudności zadania, w postaci przygotowania materiałów najwyższej jakości tak, aby nawiązywać do najlepszych wydań Biuletynu sprzed kilku, kilkunastu i kilkudziesięciu lat. Wierzymy jednak, że w nowej formie i w nowym składzie redakcyjnym Biuletyn zyska wierne grono czytelników, a także współpracowników.

Serdecznie zapraszamy do lektury