Procedura przygotowania do przeprowadzania próby „zero” w biegach

Próba zero powinna być przygotowana i przeprowadzona na każdych zawodach, gdzie wykorzystywany jest automatyczny pomiar czasu (fotofinisz).

Godzinę testu wyznacza sędzia główny fotofiniszu w porozumieniu z arbitrami biegów i startu. Na zawodach, gdzie nie są wyznaczone ww. osoby, próbę zero wyznacza sędzia główny biegów w porozumieniu ze starterem. Broń lub pistolet elektroniczny musi być dostarczona przez organizatora lub firmę pomiarową. Tabliczkę ochronną, którą kładziona jest na linii mety jako osłona nawierzchni i kontrast dostarcza osoba/firma obsługująca fotofinisz. Broń ustawia starter przeprowadzający próbę zero. Jej prawidłowe ustawienie musi nadzorować arbiter startu. Wystrzał testowy oddawany jest przez startera w momencie uzgodnionym z sędzią fotofiniszu, a w razie jego braku-z sędzią głównym biegów. Wydruk musi być zaakceptowany i podpisany przez sędziego głównego fotofiniszu i arbitra biegów. Wydruk należy oddać do sekretariatu zawodów, który całą dokumentację przekazuje delegatowi technicznemu.