[AKTUALIZACJA] Informacja na temat incydentu na hali Arena w Toruniu

W załączniku do informacji znaleźć można decyzję Wojewódzkiego Kolegium Sędziów Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki w Bydgoszczy.

Centralne Kolegium Sędziów PZLA informuje, że w dniu 12.01.2020 r. (o godzinie 19:11) wpłynęła pisemna skarga na zachowanie sędziego podczas zawodów rozgrywanych w tym dniu w toruńskiej hali Arena.

W tym samym dniu, niezwłocznie po otrzymaniu maila ze strony przedstawiciela klubu PKS Gwardia Szczytno, Wojewódzkie Kolegium Sędziów Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki zostało poproszone o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji bez zbędnej zwłoki.

Zawody, które wpisano do kalendarza PZLA posiadały klasę I, zatem obsadę sędziowską zapewniało Wojewódzkie Kolegium Sędziów Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki i to wspomniany organ jest władny w pierwszej kolejności podjąć działania wyjaśniające w związku z otrzymanym pismem.

Informujemy, że jako CKS PZLA dokładamy i będziemy dokładać wszelkiej staranności, aby zawody, które obsługują nasi sędziowie przebiegały z zachowaniem wysokich standardów pracy, a zarazem z poszanowaniem przepisów World Athletics oraz regulaminów PZLA i CKS PZLA.