Komunikat Przewodniczącego CKS PZLA dla sędziów w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Drodzy Przewodniczący WKS i drodzy Sędziowie,

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusów (zwłaszcza koronawirusa SARS-Cov-2, który powoduje chorobę COVID-19) proszę o powstrzymanie się od wykonywania pracy sędziowskiej, na terenie całego kraju od dnia 11.03.2020 r., aż do odwołania.

Sytuacja, w której podejmuję tę decyzję dla nikogo nie jest komfortowa. Z jednej strony nie chcę ulegać panice, a z drugiej strony trzeba odpowiedzialnie patrzeć na rozwój sytuacji w kraju. Całe środowisko lekkoatletyczne, w obliczu wyzwań roku 2020, jest zarówno niepocieszone, ale i zdezorientowane decyzjami federacji światowych, władz krajowych czy regionalnych. Lepiej jednak dmuchać na zimne, zapobiegać sytuacjom niebezpiecznym niż potem zastanawiać się, czy swoimi decyzjami nie naraziło się kogoś na utratę zdrowia.

Bardzo proszę o powstrzymanie się od pracy sędziowskiej oraz wstrzymanie przyjmowania zapotrzebowań na nowe imprezy lekkoatletyczne.

Władze Wojewódzkich Kolegiów Sędziowskich proszę również o nierozpoczynanie nowych kursów dla sędziów oraz dla kandydatów na sędziów.

Do decyzji Przewodniczących WKS zostawiam kwestie związane z kontynuacją szkoleń, które trwają.

Mam nadzieję, że w przeciągu najbliższych kilkunastu dni sytuacja się unormuje i będę mógł przekazać komunikat odwołujący jakiekolwiek ograniczenia dotyczące aktywności sędziowskiej.

Wszystkim Wam życzę dużo zdrowia oraz optymizmu.

Nie lekceważcie jednak jakichkolwiek objawów i w razie gdy zauważycie niepokojące symptomy postępujcie zgodnie z opublikowanymi instrukcjami i poradnikami: https://www.gov.pl/web/koronawirus/porady

Filip Moterski

Przewodniczący CKS PZLA