Atrakcyjna zniżka na przegląd i certyfikację kamer FinishLynx przez firmę Domtel-Sport

Drodzy użytkownicy systemów do w pełni automatycznego pomiaru czasu firmy Lynx. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 19.13) urządzenie raz na cztery lata musi przejść proces certyfikacji. W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji CKS PZLA oraz KS-T PZLA mogą skierować wniosek do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie spełnienia formalnych wymogów do akceptacji wyników uzyskanych w konkurencjach biegowych.

Poniżej przesyłamy link do promocji, którą oferuje firma DomTel-Sport, w zakresie przeglądu oraz certyfikacji systemu fotofiniszu firmy Lynx.

https://domtel-sport.pl/aktualnosci,zobacz,10