Decyzja w sprawie aktywności sędziowskich w kontekście SARS-Cov2

Ze względu na ciąg Rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów dotyczących zniesienia obostrzeń ustanowionych w drodze tzw. „ustawy COVIDowej” informuję, że z dniem 05.06.2020 r. traci moc obowiązywania Decyzja Przewodniczącego CKS PZLA zawarta w „Komunikacie Przewodniczącego CKS PZLA dla sędziów w związku z zagrożeniem epidemicznym” z dnia 10.03.2020 r., o powstrzymaniu się od wszelkich aktywności sędziowskich.

Jednocześnie informuję, że od dnia 05.06.2020 r. nadrzędnymi decyzjami w kwestii ogólnych zagadnień związanych z organizacją zawodów sportowych, a tym samym sędziowania tychże imprez, są rozporządzenia publikowane przez Ministra Zdrowia oraz Minister Sportu, a w sprawach szczegółowych nadrzędnymi są rekomendacje Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Jednocześnie apeluję o zdrowy rozsądek i zachowanie wszelkich możliwych form bezpieczeństwa ze względu na fakt, że zagrożenie epidemiczne nie wygasło na tyle, abyśmy mogli czuć się w pełni bezpiecznie. Proszę również o podejmowanie odpowiedzialnych decyzji w kwestiach uczestnictwa w zawodach oraz wszelkiego rodzaju szkoleniach sędziowskich przeprowadzanych w formie stacjonarnej.

Filip Moterski
Przewodniczący CKS PZLA