Nowe konkurencje dla kategorii wiekowej U16

W roku 2020 do programu zawodów w kategorii U16 włączone zostały konkurencje: wieloskok oraz 1000m przez przeszkody.

1000m przez przeszkody:

 • wysokość: 76,2 cm
 • Liczba przeszkód: 8
 • Pierwsza przeszkoda: za metą
 • Liczba rowów z wodą: BRAK

Wieloskok:

 • Długość rozbiegu: maksymalnie 20m
 • Technika skoku: PN-LN-PN (PN-prawa noga, LN-lewa noga) lub LN-PN-LN
 • Odległość belki od piaskownicy:
  • kobiety: 7m/8m
  • mężczyźni: 9m/10m
 • Wiatromierz: umieszczony w połowie rozbiegu