Informacja o nadaniu odznak „Zasłużony Sędzia LA”

Centralne Kolegium Sędziów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dorobku i całokształtu wkładu w kształcenie młodych pokoleń sędziów oraz wkładu w przygotowanie i przeprowadzanie zawodów lekkoatletycznych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym podjęło w dniu 4 sierpnia 2020 roku Uchwałę o przyznaniu odznaki „Zasłużony Sędzia LA” sędziom:

  1. Bożena Hasij-Domagała
  2. Aleksander Tynelski
  3. Włodzimierz Różyczka

Serdecznie gratulujemy uhonorowanym osobom i dziękujemy za wieloletnie zaangażowanie, pracę i oddanie polskiej lekkoatletyce.