Szkolenie dla starterów

W imieniu Przewodniczącego Zespołu Szkoleń i Ewaluacji Starterów przesyłam informację o planowanym szkoleniu, jakie skierowane jest do starterów (posiadaczy I i II licencji specjalistycznej) oraz sędziów klasy związkowej.​

Szkolenie odbędzie się 05.12.2020 r. za pośrednictwem platformy ZOOM, w godzinach 17:00-19:30​​​Poniżej przesyłam dokładniejsze informacje o szkoleniu.​​

1.  Termin:  sobota 5 grudnia 2020, godz. 17:00 – 19:30.

2.  Cel:  –  doskonalenie przez starterów umiejętności podejmowania i uzasadniania decyzji w oparciu o analizę wideo i dane z SIS-  utrwalenie najważniejszych przepisów oraz wytycznych dla starterów przed sezonem 2021

3.  Forma:  –  szkolenie zdalne z wykorzystaniem platformy e-learning CKS PZLA i/lub Zoom Meetings –  warsztat z analizą 8-10 sytuacji jakie miały miejsce na najważniejszych zawodach w Polsce i za granicą w ostatnich latach-  wykorzystane zostaną materiały wideo oraz wykresy reakcji startowych, na podstawie których uczestnicy zostaną zaproszeni do dyskusji, wypracują możliwe scenariusze i podejmą decyzje w oparciu o aktualne przepisy i wytyczne dla starterów-  szkolenie w języku polskim

4.   Uczestnicy:  zaproszenie skierowane jest do:-  starterów z lic. 1 i 2 (46 osób)-  sędziów związkowych (za pośrednictwem CKS oraz Przewodniczących WKS-ów). 

Osoby, które chciałyby wziąć udział w szkoleniu proszone są o niezwłoczny kontakt z kol. Sebastianem Świercem