Zmarł Zbigniew Deluga

Centralne Kolegium Sędziów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki z przykrością informuje, że w Warszawie w wieku 92 lat zmarł Zbigniew Deluga.

Urodził się 17 czerwca 1929 roku w Warszawie. Związany był  z lekkoatletyką od pierwszych lat po wojnie do 2008 roku, wnosząc bardzo istotny wkład w jej rozwój. W latach 1948–1954 zawodnik K.S. „Ogniwo” Warszawa, w 1950 r. mistrz Warszawy w biegu na 200 m, medalista Mistrzostw Polski w sztafecie 4×100 m, w 1951 r. Akademicki mistrz Warszawy w biegu na 100 m, w 1953 r. mistrz Zrzeszenia „Ogniwo” w biegu na 100 m.

Po zakończeniu kariery sportowej od 1953 r. został sędzią lekkoatletycznym, w latach 1955-1965 był członkiem Kolegium Sędziów WOZLA, w latach 1965-1973 przez dwie kadencje był przewodniczącym Centralnej Komisji Sędziowskiej PZLA, w 1961 roku został sędzią klasy związkowej, od 1965 roku sędzią klasy międzynarodowej. Pełnił wielokrotnie funkcje sędziego głównego międzynarodowych zawodów m. in. na Memoriałach im. Janusza Kusocińskiego, meczach międzypaństwowych i delegata technicznego na mistrzostwach Polski. Był członkiem Jury d’appeal Pucharu Europy w  Oslo (1967) i Goeteborgu (1977),

Od 1957 roku działał w Komisji Technicznej PZLA, zostając w 1962 r. jej wiceprzewodniczącym. Od 1967 do 1988 nieprzerwanie przez 22 lata pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Sportowo-Technicznej. Pełniąc tę funkcję był twórcą nowoczesnych regulaminów i programów imprez, które zabezpieczały właściwy poziom rywalizacji, przyciągając na sprawnie przeprowadzane zawody liczne rzesze kibiców. Jako redaktor  i współautor jedynego dotychczas polskiego podręcznika o organizacji i sędziowaniu zawodów (1971), przyczynił się do podniesienia poziomu sędziowania i organizacji zawodów.

Swoje ogromne doświadczenie i wiedzę przekazywał swoim następcom, publikując w latach 1963-1981 ok. 60 artykułów poświęconych problematyce sędziowskiej oraz historii i wydarzeniom w polskiej lekkoatletyce w miesięczniku „Lekkoatletyka”, a w późniejszych latach (1977–2004) w Biuletynie Centralnego Kolegium Sędziów i okresowo wydawanych czasopismach poświęconych lekkiej atletyce. Wiele komentarzy dot. sędziowania i problemów sędziowskich zamieścił również „Przegląd Sportowy”. Zdobyty autorytet, fachowość i szacunek przyczyniły się do Jego wyboru do władz WOZLA i PZLA, w latach 1954-1958 członek Zarządu WOZLA, a od 1965 do 1988 nieprzerwanie przez 6 kadencji członek Zarządu i Prezydium Zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, w tym w latach 1985-1988 Wiceprezes PZLA ds. sportowych.

Mimo zaprzestania działalności na szczeblu Zarządu działał nieprzerwanie w komisjach PZLA do 2008 roku, w tym w Komisji Dyscypliny i Wyróżnień (1992-1996), współpracował z Centralnym Kolegium Sędziów PZLA (1997-2000) i od 1991 do 2008 roku był wiceprzewodniczącym i członkiem Komisji Obiektów i Sprzętu PZLA. W 1998 roku tworzy program obliczeń bieżni lekkoatletycznych służący do oznakowania bieżni, który uzyskał bardzo wysoką ocenę przewodniczącego Komitetu Technicznego IAAF. Program ten jest wykorzystywany przy budowie i modernizacji stadionów lekkoatletycznych w całym kraju. Zbigniew Deluga był najwybitniejszym ekspertem w Polsce w sprawach budowy stadionów lekkoatletycznych. Ogromna wiedza i doświadczenie pozwalała Mu służyć doradztwem władzom Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Polskiej Federacji Sportu przy opiniowaniu programów rozwoju bazy lekkoatletycznej w Polsce i przy opiniowaniu projektów budowy stadionów. Z Jego wiedzy korzystali również projektanci i budowniczy stadionów lekkoatletycznych.

W uznaniu zasług i wkładu w rozwój lekkiej atletyki w Polsce Zjazd Delegatów PZLA w 1992 roku nadał Zbigniewowi Deludze najwyższą godność Honorowego Członka Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, wyróżniony wieloma odznaczeniami sportowymi, w tym srebrną (1959) i złotą (1965) Honorową Odznaką PZLA, Odznaką Honorową „Zasłużony Sędzia LA” (1972), dyplomem honorowym IAAF z okazji 75. rocznicy powstania Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej (1987), a w 1998 tytułem „Honorowy Sędzia Lekkiej Atletyki”. W uznaniu ponad 60-letniego związku z lekką atletyką, wyjątkowego zaangażowania i wiedzy oraz  ogromnego wkładu wniesionego  w rozwój polskiej lekkoatletyki, w podnoszenie poziomu sędziowania i organizacji zawodów lekkoatletycznych, rozwój bazy dla lekkiej atletyki oraz budowę i modernizację stadionów lekkoatletycznych, został w 1979 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2004 roku Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pogrzeb Zbigniewa Delugi odbędzie się 17 grudnia o godzinie 11:20 na Cmentarzu Bródnowskim (kościół drewniany) w Warszawie. 

Opracowanie: Tadeusz Majsterkiewicz