Składy Zarządów WKS (kadencja 2021-2024) – część 1/4

Latem i jesienią 2021 roku odbyły się wybory w wojewódzkich kolegiach sędziów, które pełnią podstawową rolę w naborze i szkoleniu sędziów oraz przeprowadzaniu zawodów na szczeblu lokalnym. Chcąc przybliżyć szerszej grupie osób działalność WKSów prezentujemy składy zarządów z pierwszych czterech województw: Podkarpackiego, Dolnośląskiego, Świętokrzyskiego oraz Lubelskiego.

Podkarpackie

W Przemyślu w dniu 11 września 2021 roku wybrano zarząd Wojewódzkiego Kolegium Sędziów w Rzeszowie. Przewodniczącym na kolejną kadencję został wybrany Ryszard Kądziołka ze Stalowej Woli.
Poniżej prezentujemy pełny skład zarządu WKS w Rzeszowie:

Od lewej: Ryszard Franuszkiewicz, Paweł Drapała, Ryszard Majchrowicz, Adam Lichy, Kinga Szczęch, Marcin Tulej, Ryszard Kądziołka

Ryszard Kądziołka – przewodniczący
Adam Lichy – wiceprzewodniczący
Marcin Tulej – wiceprzewodniczący
Kinga Szczęch – sekretarz
Paweł Drapała – członek Zarządu
Ryszard Majchrowicz – członek Zarządu
Ryszard Franuszkiewicz – członek Zarządu

Dolnośląskie

W dniu 13 października 2021 roku w budynku Dolnośląskiej Federacji Sportu we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 1/3 wybrano Zarząd Wojewódzkiego Kolegium Sędziów we Wrocławiu. Przewodniczącym na kolejną kadencję został wybrany Franciszek Waszkiewicz. Pełny skład zarządu WKS we Wrocławiu:

Od lewej: Piotr Piętkowski, Franciszek Maciejewski, Franciszek Waszkiewicz, Bogdan Tomaszewski

Franciszek Waszkiewicz – przewodniczący
Franciszek Maciejewski – wiceprzewodniczący
Piotr Piętkowski – sekretarz
Bogdan Tomaszewski – członek Zarządu

Świętokrzyskie

22 października 2021 roku w Kielcach odbyło się Walne Zebranie sędziów województwa świętokrzyskiego podczas którego wybrano nowych zarząd Wojewódzkiego Kolegium Sędziów w Kielcach. Tomasz Wieczorek został wybrany przewodniczącym Wojewódzkiego Kolegium Sędziów na kolejną, trzecią z rzędu kadencję. Podczas pierwszego zebrania w dniu 11 listopada 2021 roku doszło do następującego ukonstytuowania się Zarządu:

Od lewej: Małgorzata Tymborowska-Wiedro, Krzysztof Januchta, Arkadiusz Nemś, Tomasz Wieczorek, Tomasz Stachera, Beata Chmiel

Tomasz Wieczorek – przewodniczący
Tomasz Stachera – wiceprzewodniczący
Beata Chmiel – sekretarz
Krzysztof Januchta – członek Zarządu
Arkadiusz Nemś – członek Zarządu
Małgorzata Tymborowska-Wiedro – członek Zarządu

Lubelskie

W dniu 28 października 2021 roku wybrano Zarząd Wojewódzkiego Kolegium Sędziów w Lublinie. Nowym przewodniczącym został Wojciech Wojda z Lublina. Poniżej prezentujemy pełny skład zarządu WKS:

U góry od lewej strony stoją: Marek Kitliński, Włodzimierz Dawidziuk, Krzysztof Stec, Wojciech Wojda, Krzysztof Pszenniak, Marek Mazurek
Na dole od lewej strony: Mikołaj Marczyk, Stanisław Szajowski, Edward Wiśniewski

Wojciech Wojda – przewodniczący
Stanisław Szajowski – wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych, przewodniczący OKS Puławy
Edward Wiśniewski – wiceprzewodniczący ds. szkoleniowych
Krzysztof Stec – sekretarz
Mikołaj Marczyk – kontakt z mediami oraz sprawy licencyjne CKS PZLA
Marek Kitliński – członek Zarządu
Marek Mazurek – członek Zarządu
Włodzimierz Dawidziuk – członek Zarządu, przewodniczący OKS Biała Podlaska
Krzysztof Pszenniak – członek Zarządu, przewodniczący OKS Zamość