Zmarł Stanisław Papierz

W dniu 25.04.2022r w wieku 89 lat zmarł Stanisław Papierz.

Był sędzią lekkiej atletyki od ukończenia kursu w 1960 roku. Klasę sędziego okręgowego uzyskał w 1962, sędziego związkowego w 1965, sędziego międzynarodowego w 1971 roku. Od lat siedemdziesiątych należał do najlepszych starterów w Polsce. W latach 1970-1972, 1979-1982, 1987-1988, 1992-2001 był posiadaczem licencji startera I klasy, w latach 1985-1986 i  2002-2009 był posiadaczem licencji startera II klasy. Mając na uwadze wzorowe pełnienie funkcji startera, w okresie posiadania licencji, był do 2009 roku wyznaczany przez Centralne Kolegium Sędziów do pełnienia funkcji startera lub koordynatora startu na zawodach najwyższej rangi, włącznie z mistrzostwami Polski, meczami międzypaństwowymi i mityngami klasy MM, rozgrywanymi na terenie całej Polski. Wiele czasu poświęcał szkoleniu młodych sędziów i starterów poznańskich, dla których był wzorem do naśladowania.

Od 1965 do 2012 roku aktywnie działał w Zarządzie Okręgowego i Wojewódzkiego Kolegium Sędziów w Poznaniu, w 2013 roku został członkiem honorowym Zarządu.

Za swoje zaangażowanie w działalność sędziowską został odznaczony m.in.  Odznaką Honorową „Zasłużony Sędzia Lekkiej Atletyki” (1980), tytułem Honorowy Sędzia Lekkiej Atletyki (1998),  srebrną (1969) i złotą (1971) Honorową Odznaka PZLA, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej i Sportu (1994)  oraz srebrną (1961) i złotą (1963) Honorową Odznaką POZLA, Honorową Odznaką  M. Poznania 1971r,  Honorową Odznaką za Zasługi w Rozwoju Woj. Poznańskiego 1979r.

Cześć Jego pamięci

Pogrzeb odbędzie się 5 maja o godz. 12.30 na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.

Oprac. Wielkopolskie Kolegium Sędziów Związku Lekkiej Atletyki w Poznaniu