Przepis TR32.14 – ocena ważności rzutu przy dotknięciu siatki sprzętem

W sezonie 2022 zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące sędziowania rzutów długich, zmianie uległ m.in. przepis TR32.14. Zapraszamy do zapoznania się z nowym brzmieniem przepisu wraz z rekomendacją CKS PZLA.