Przepisy TR25.5 TR25.6

W związku z pytaniami, które wpłynęły do CKS w sprawie powyższych przepisów, publikujemy właściwe tłumaczenie.