Zmarł Zygmunt Raba

Polski Związek Lekkiej Atletyki ze smutkiem informuje, że w dniu 1 czerwca 2022 roku, w wieku 86 lat, zmarł Zygmunt Raba, sędzia międzynarodowy o blisko 70-letnim stażu, grudziądzki działacz sportowy, aktywny działacz organizacji technicznych i NSZZ Solidarność. W latach 1977-1992 przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziów w Grudziądzu, w latach 1990-1994 wiceprezes Polskiego Związku Weteranów Lekkiej Atletyki ds. sędziowskich. W latach 1981-1990 członek i w latach 1991-1992 z-ca przewodniczącego Centralnego Kolegium Sędziów PZLA. W latach 1951-1961 zawodnik sekcji lekkoatletycznej GKS Olimpia Grudziądz. Zdobył tytuł wicemistrza świata w biegu na 800 m na Halowych Mistrzostwach Świata Masters w Budapeszcie.

Jeden z najlepszych sędziów biegów w Polsce w latach 80.i 90. ubiegłego wieku, posiadacz licencji sędziego biegów I klasy w latach 1972-1996, w latach 1984-1996 posiadacz licencji startera II klasy. Był wyznaczany do pełnienia funkcji sędziego głównego biegów lub startera na zawodach najwyższej rangi, mistrzostwach Polski, meczach międzypaństwowych i międzynarodowych mityngach klasy MM na terenie całej Polski. Był także delegowany przez CKS do sędziowania zawodów za granicą (Czechosłowacja, Węgry, Bułgaria i Litwa). Był sędzią na Mistrzostwach Europy Weteranów w Lekkiej Atletyce w Budapeszcie. Bardzo dobra znajomość przepisów i takt w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, zgodnie z duchem przepisów, zyskały Mu szacunek wśród trenerów i zawodników oraz sędziów biegów. Jeden z głównych inicjatorów i organizatorów międzynarodowych mityngów la w Grudziądzu.

Wielokrotnie odznaczany za osiągnięcia zawodowo-techniczne i działalność kombatancką, m. in. Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności, Medalem Pro Patria  przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Krzyżem SEMPER  FIDELIS przez Związek Solidarności Polskich Kombatantów za udział w walce o Wolną i Niepodległą Polskę, złotą Odznaką Zasłużonego Racjonalizatora Produkcji i złotą Honorową Odznaką Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Za działalność sportową odznaczony m. in. Odznaką Honorową Zasłużony Sędzia Lekkiej Atletyki, srebrną i złotą Odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej oraz srebrną i złotą Honorową Odznaką Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Lekkoatletyka polska i środowisko polskich sędziów lekkoatletycznych poniosły niepowetowaną stratę.

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w Grudziądzu, w poniedziałek 6 czerwca 2022, o godzinie 11.00 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Moniuszki. 8. Po Mszy św. ceremonia pogrzebowa na Cmentarzu Farnym przy ul. Cmentarnej.

oprac. T. Majsterkiewicz, J. Krynicki