Zmarł Maciej Rychwalski

Wojewódzkie Kolegium Sędziów w Krakowie z żalem informuje, że w wieku 91 lat zmarł Maciej Rychwalski. Maciej Rychwalski ukończył kurs sędziowski w 1968 roku (1969 – Sędzia Okręgowy, 1977 – Sędzia Związkowy). Specjalizował się w sędziowaniu skoków (Licencja SGS II klasy 1983-1984, 1985-1986, 1987-1988). W latach 1981-1984 był koordynatorem spraw sędziowskich w makroregionie małopolskim. Od roku 1985 przez dwie kadencje pełnił funkcję członka Centralnego Kolegium Sędziów. Za swoją pracę na rzecz środowiska lekkiej atletyki został uhonorowany Srebrną Honorową Odznaką PZLA – 1973 r. oraz Złotą Honorową Odznaką PZLA – 1976 r. Był także autorem wielu obszernych opracowań historyczno-statystycznych dotyczących zawodów lekkoatletycznych, m.in.:

Historia polskiej kobiecej la do 1939 wer_2019 (pzla.pl)

Maciej Rychwalski (Historia polskiej lekkoatletyki halowej 1924-2014)

Ostatnie pożegnanie odbędzie się 6.10.2022 o godzinie 12:00 na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Cześć Jego Pamięci!