SEMINARIUM ARBITRÓW RZUTÓW

W dniach od 9 do 11 grudnia 2022 roku odbyło się w Toruniu seminarium sędziów głównych rzutów, posiadających 1 licencję. Zakwaterowanie, wyżywienie oraz obrady odbyły się w hotelu Meeting, zlokalizowanym przy hali sportowej Arena Toruń. W spotkaniu uczestniczyło 16 sędziów: Grzegorz Batóg, Małgorzata Bogusz, Marcin Chrapan, Aleksandra Chryczyk, Piotr Dubicki, Barbara Dukarska, Mariusz Gałązka, Radosław Jurczak, Ireneusz Kler, Tomasz Łojko, Łukasz Makulec, Andrzej Niwiński, Przemysław Otomański, Jan Roszkowski, Tadeusz Stawicki, Franciszek Waszkiewicz.

Tematyka poruszana w trakcie seminarium dotyczyła szerokiego spektrum problemów, istotnych z punktu widzenia problematyki sędziowania rzutów. Omówiono ostatnie najważniejsze zmiany w przepisach, zachowanie bezpieczeństwa na stadionie w czasie rozgrywania konkurencji rzutowych, oraz problematykę związaną ze specyfiką prowadzenia konkursów na hali. Bardzo istotną kwestią, poruszaną w trakcie obrad, była problematyka związana z ustalaniem zasad współpracy z ekipami telewizyjnymi, fotoreporterami, mobilnymi spikerami obecnymi w obszarze rzutni,  oraz współpraca radiowa z reżyserem widowiska sportowego (Event Presentation). To ostatnie zagadnienie jest szczególnie istotne w kontekście sędziowania najważniejszych imprez lekkoatletycznych takich jak Mistrzostwa Polski, czy najważniejszych mityngów, z Diamentową Ligą na czele.

Zorganizowane spotkanie miało formułę okrągłego stołu, gdzie była możliwa obopólna wymiana myśli i doświadczeń uczestników tego spotkania. Wszystkie osoby, biorące udział w seminarium, dzieliły się swoimi cennymi uwagami i doświadczeniami, co w opinii uczestników zaowocuje podniesieniem poziomu sędziowania w kolejnych sezonach i będzie ze wszech miar korzystne dla całego środowiska sędziowskiego.

Na koniec wszyscy sędziowie, biorący udział w tym seminarium, wyrazili wdzięczność za możliwość organizacji takich obrad i wyrazili nadzieję, na możliwość organizacji tego typu spotkań w przyszłości.

Przemysław Otomański