Beata Kądziołka sędzią międzynarodową!

Jako pierwsza kobieta z naszego kraju Beata Kądziołka została włączona do panelu World Athletics Referee Silver Level (panel arbitrów międzynarodowych sędziów lekkoatletycznych – poziom srebrny).

37-latka z Rzeszowa, która od 2018 roku jest doktorem nauk biologicznych, uczestniczyła w ewaluacji w pierwszych dniach listopada 2022 roku. Sesja ta została zorganizowana jako część wprowadzonego niedawno przez World Athletics programu edukacyjnego sędziów. Egzamin składał się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej i był przeprowadzony z wykorzystaniem platformy zdalnej. Jego zakres obejmował wszystkie konkurencje występujące w ramach Królowej Sportu. Sprawdzał znajomość nie tylko samych przepisów, ale umiejętności ich interpretacji i zastosowania w sytuacjach nawet najbardziej nieoczekiwanych.

Uprawnienia na poziomie WA Referee Silver Level ważne są przez osiem lat, z możliwością przystąpienia do egzaminu na wyższy stopień (Gold) po 4 latach pracy jako sędzia międzynarodowa na poziomie „srebrnym”.

Beata Kądziołka to rzeszowianka, posiadaczka uprawnień centralnych w blokach: biegi (I licencja specjalistyczna) i start (II licencja specjalistyczna). Od 2018 roku posiada również uprawnienia delegata technicznego PZLA.

Pochodzi z sędziowskiej rodziny. Oboje rodzice i siostra posiadają uprawnienia sędziego lekkoatletycznego. Jej ojciec, Ryszard, to wieloletni posiadacz wielu najwyższych, krajowych uprawnień sędziowskich (chód sportowy – I, start – I, biegi – II) oraz delegata technicznego, a od 2016 roku jest również Członkiem Centralnego Kolegium Sędziów PZLA.

Beata Kądziołka dołączyła do grona sędziów międzynarodowych, w tym do swojej koleżanki z województwa podkarpackiego, Kingi Szczęch, która posiada uprawnienia międzynarodowego sędziego fotofiniszu.

Wyniki tego samego egzaminu przyniosły kolejne informacje o nadaniu uprawnień World Athletics Referee tym razem na poziomie Bronze. Sebastian Świerc (woj. opolskie) oraz Przemysław Grzybowski (woj. łódzkie) uzyskali uprawnienia na poziomie brązowym, które są nieograniczone czasowo.

Tym samym grono polskich sędziów międzynarodowych sukcesywnie się powiększa. Tworzą je obecnie: Beata Kądziołka (WA Referee Silver Level), Janusz Krynicki (międzynarodowy sędzia chodu sportowego), Robert Palka (europejski panel starterów międzynarodowych), Janusz Rozum (WA Referee Silver Level), Kinga Szczęch (międzynarodowa sędzia fotofiniszu) i Sebastian Świerc (europejski panel starterów międzynarodowych).