P. Grzybowski i S. Świerc kolejnymi sędziami międzynarodowymi

Z niezwykłą radością przyjęliśmy wiadomość, iż od dnia 27.06.2023 r. skład panelu World Athletics Referee Silver Level powiększył się o kolejne dwie osoby z Polski. Podczas kwietniowej sesji egzaminacyjnej dwaj nasi koledzy: Przemysław Grzybowski (Woj. Kolegium Sędziów w Łodzi) i Sebastian Świerc (Woj. Kolegium Sędziów w Opolu).

Sebastian Świerc (rocznik 1972), Członek Centralnego Kolegium Sędziów PZLA (od 2016 r.), sędzia związkowy, posiadacz uprawnień centralnych w bloku startu (licencja I stopnia) i biegów (licencja II stopnia). Od 2020 roku jest członkiem europejskiego panelu starterów międzynarodowych.

Przemysław Grzybowski (rocznik 1978) – posiadacz uprawnień centralnych w bloku startu i biegów (licencja II stopnia). Jest również aktywnym delegatem technicznym, a od 2023 roku jest sędzią związkowym. Od 2021 roku jest Członkiem Zarządu Wojewódzkiego Kolegium Sędziów w Łodzi.

Życzymy Wam wielu pozytywnych wrażeń, ciekawych nominacji oraz nieustającego rozwoju osobistego i sędziowskiego.

Kolejny raz grono polskich sędziów międzynarodowych sukcesywnie się powiększa. Tworzą je obecnie: Przemysław Grzybowski (WA Referee Silver Level), Beata Kądziołka (WA Referee Silver Level), Janusz Krynicki (międzynarodowy sędzia chodu sportowego), Robert Palka (europejski panel starterów międzynarodowych), Janusz Rozum (WA Referee Silver Level), Kinga Szczęch (międzynarodowa sędzia fotofiniszu) i Sebastian Świerc (WA Referee Silver Level oraz europejski panel starterów międzynarodowych).