Zmarła Irena JANICKA

Zarząd Wojewódzkiego Kolegium Sędziów w Poznaniu z żalem informuje, że 23 czerwca 2023 roku zmarła Irena Janicka.

Irena Janicka była sędzią lekkoatletycznym ponad 40 lat, od ukończenia kursu i uzyskaniu klasy sędziego w 1977 roku, do chwili obecnej. Klasę sędziego okręgowego uzyskała w 1978, sędziego związkowego w 1985 roku.

Koncentrowała się na sędziowaniu konkurencji technicznych, w szczególności skoków, w latach 1983-1988, 1992-1995 i 2006-2011 była posiadaczem licencji sędziego skoków II klasy, w latach 2002-2005 była posiadaczem licencji sędziego skoków I klasy. Centralne Kolegium Sędziów, wyznaczało I. Janicką, jako posiadaczkę licencji do pełnienia funkcji arbitra skoków lub sędziego głównego skoków na zawodach najwyższej rangi, mistrzostwach Polski wszystkich kategorii wiekowych i mityngach klasy MM, z mistrzostwami świata i mistrzostwami Europy włącznie, rozgrywanymi na terenie Polski. Pełniła funkcję sędziego głównego skoków na Mistrzostwach Świata U18, Bydgoszcz 1999 i na Mistrzostwach Świata U20, Bydgoszcz 2008. Po rezygnacji z ubiegania się o licencję centralną pełniła funkcję sędziego głównego skoków na zawodach niższej rangi, rozgrywanych w Poznaniu i na terenie województwa wielkopolskiego, ciesząc się uznaniem zawodników i trenerów za spokojne, życzliwe wyjaśnianie młodym zawodnikom przyczyn uznania próby za nieważną i wyjaśnianie decyzji, podejmowanych w sytuacjach nieprzewidzianych przepisami.

W latach 1994-2012 pełniła funkcję sekretarza Zarządu Wojewódzkiego Kolegium Sędziów w Poznaniu, prowadziła także w tym okresie szkolenia z zakresu przepisów dot. sędziowania skoków na kursach dla kandydatów na sędziów oraz na szkoleniach dla wielkopolskich sędziów.

Za działalność sędziowską wyróżniona została Odznaką Honorową „Zasłużony Sędzia Lekkiej Atletyki” (2003) oraz  brązową (1988), srebrną (1997) i złotą (2004) Honorową Odznaką PZLA.

Cześć Jej pamięci

Pogrzeb odbędzie się 30 czerwca o godz. 14:30 na cmentarzu w Rokietnicy.