Skład Centralnego Kolegium Sędziów PZLA w kadencji 2021-2024

 
 
Filip Moterski
Przewodniczący CKS PZLA
 
 
Janusz Krynicki
Zastępca przewodniczącego CKS PZLA
 
Przemysław Otomański
Zastępca przewodniczącego CKS PZLA
 
Ewa Stelmach
Sekretarz CKS PZLA
 
Grzegorz Batóg
Członek CKS
 
Małgorzata Górecka
Członkini CKS
 
Radosław Jurczak
Członek CKS
 
Ryszard Kądziołka
Członek CKS
 
Piotr Kołodziejczyk
Członek CKS
 
Stanisław Krzywicki
Członek CKS
 
Kinga Szczęch
Członkini CKS
 
Sebastian Świerc
Członek CKS
 
Tomasz Wieczorek
Członek CKS
 
Wojciech Wojda
Członek CKS
 
Justyna Zapart-Bukowska
Członkini CKS
 
Paweł Zieliński
Członek CKS