9-10.03.2019 r. Szkolenie dla Kierowników Technicznych Zawodów oraz kandydatów do pełnienia funkcji KTZ

W dniach 09-10.03.2019 r. odbędzie się szkolenie dla sędziów aktualnie posiadających licencję kierowników technicznych zawodów oraz kandydatów do pełnienia funkcji KTZ. Wszystkim uczestnikom przypominamy o konieczności przesłania skanów podpisanych regulaminów szkoleń oraz zasad rozliczania kosztów dojazdu. Uczestników uprzejmie prosimy o przygotowanie numerów kont bankowych ponieważ rozliczenie będzie dokonywane w formie przelewu bankowego.