Zmiany w przepisach IAAF

PO 15-MIESIĘCZNYM OBOWIĄZYWANIU PRZEPISU O 30-SEKUNDOWYM CZASIE NA ROZPOCZĘCIE PRÓBY W KONKURENCJACH TECHNICZNYCH STOWARZYSZENIE IAAF POWRÓCIŁO DO POPRZEDNIEJ – JEDNOMINUTOWEJ – WERSJI

Stowarzyszenie IAAF opublikowało szczegółową treść poprawek do przepisów przyjętych przez Radę IAAF w marcu br. w Dausze.
          1. – Najważniejszą zmianą jest powrót do jednominutowego czasu na rozpoczęcie próby w konkurencjach technicznych, od pierwszego listopada 2017 r. zawodników obowiązywał czas 30-sekundowy. Precyzyjniej – przywrócony czas jednej minuty dotyczy: konkurencji indywidualnych oraz rozgrywanych w ramach wieloboju, jeśli w konkursie pozostało więcej niż trzech zawodników lub jest to pierwsza próba w konkursie danego zawodnika. W skoku o tyczce sytuacja bez zmian – od 1998 roku zawodnicy mają do dyspozycji jedną minutę.
          2. – Powrócono do brzmienia przepisu umożliwiającego zmianę kolejności wykonywania prób przez zawodników nie tylko po trzeciej kolejce konkursu w konkurencjach technicznych (rzutowych oraz w skoku w dal i trójskoku). Regulamin zawodów może przewidywać dodatkową zmianę kolejności po następnych próbach.
          3. – W chodzie sportowym zmieniono nazwę strefy „Pit Lane”, w której zawodnik powinien zostać zatrzymany po otrzymaniu trzech czerwonych kartek, na „Penalty Zone” („strefę kar”). Dodano, że zawodnika, który po zakończeniu kary w strefie dotarł do mety bez czwartej czerwonej kartki (nie został zdyskwalifikowany) należy sklasyfikować z wynikiem ważnym (dla celów statystycznych, rekordów lub rankingu).
          Powyższe zmiany obowiązują od dnia 11 marca 2019 r

Opracował: Janusz Rozum