Zaproszenie na szkolenie dla delegatów technicznych i kandydatów na delegatów

Komisja Sportowo-Techniczna PZLA i CKS PZLA zapraszają serdecznie na szkolenie dla delegatów technicznych dla osób, które już wyznaczane były do pełnienia tej funkcji.​

Dodatkowo, Przewodniczący WKS-ów mają możliwość zgłaszania po 3 dodatkowe osoby z każdego województwa do wzięcia udziału w szkoleniu, którego celem jest włączenie do grona delegatów technicznych PZLA.​​

Wymagania stawiane nowym osobom zgłaszanym na szkolenie dla delegatów technicznych:​

– licencja sędziego sportowego (minimum 5 lat)​

– licencja specjalistyczna co najmniej stopnia 2 (mile widziana)

​- klasa sędziego związkowego (do uzupełnienia w przypadku zakwalifikowania do grupy delegatów technicznych do końca 2022 roku, dotyczy również obecnych delegatów technicznych)​

– umiejętność obsługi komputera: Word, Excel, poczta e-mail, logowanie na strony internetowe (warunek konieczny)​

– umiejętność podejmowania decyzji zarówno w sposób samodzielny jak również w drodze konsultacji i pracy zespołowej ​

– zaliczenie kursu e-learningowego dla kandydatów na delegatów (warunek konieczny)​​​

Szkolenie odbędzie się w dniach:

19.12.2020 (sobota) godz. 14:30-16:30

20.12.2020 (niedziela) godz. 14:30-16:30

Zgłoszenia nowych osób należy przesłać do dnia 12.12.2020 r. (sobota) do godziny: 19:30 wykorzystując formularz zapisów:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAALDOAhRUN1FTWlIyVk9RTU85MTU0MVE4TU5GUEwxMS4u

Można również skorzystać z QR kodu, który przekierowuje Was do formularza zgłoszeń.

UWAGA:
Od dnia 13.12.2020 r. zostanie otwarty kurs na platformie e-CKS dla zgłoszonych, w którym wziąć muszą udział kandydaci na delegata technicznego PZLA.

Serdecznie zapraszam

Filip Moterski
Przewodniczący CKS PZLA