Informacja CKS w sprawie konkursu pchnięcia kulą podczas Millrose Games w Nowym Jorku

W związku z zawirowaniami, które miały miejsce w trakcie zawodów World Athletics Indoor Tour Gold (Nowy Jork 29/01/2022) w konkursie pchnięcia kulą Centralne Kolegium Sędziów PZLA zwraca uwagę na następujące kwestie:

– w trakcie konkursu nastąpiło nieautoryzowane przesunięcie wcześniej prawidłowo skalibrowanego i prawidłowo ustawionego elektronicznego urządzenia do pomiaru odległości
– rekordowe pchnięcie, które wykonał w drugiej próbie Ryan Crouser zostało zmierzone wyłącznie za pomocą owego elektronicznego urządzenia
– przesunięcie spowodowało, że pomiary przestały odzwierciedlać rzeczywistość, co skutkowało potrzebą anulowania wyników konkursu (anulowanie ze względu na niemożność ustalenia momentu w którym nastąpiło przesunięcie urządzenia)

Odnosząc się do powyższej sytuacji Centralne Kolegium Sędziów PZLA rekomenduje utrzymanie wypracowanych w Polsce dobrych praktyk, które obejmują w szczególności:
  — po skalibrowaniu i ustawieniu urządzenia do elektronicznego pomiaru odległości jest ono zabezpieczane/odgradzane, by zapobiec przesunięciu (przypadkowemu czy wszelkiemu innemu)
  — od tego momentu obsługa urządzenia i komisja sędziowska przez cały konkurs ma baczenie, by nie doszło do przesunięcia urządzenia
  — sędziowie pracujący w sektorze przez cały konkurs śledzą wyniki wyświetlane na elektronicznych tablicach, weryfikując je na bieżąco z miejscem lądowania sprzętu, gdzie łuki w sektorze są punktami odniesienia pomocnymi w weryfikacji czy nie następuje rozdźwięk pomiędzy wynikiem pomiaru elektronicznego a tym co zaobserwował sędzia posiłkując się owymi łukami
  — po rekordowej próbie polscy sędziowie rzutów weryfikują ponownie pomiar za pomocą certyfikowanej taśmy stalowej (właśnie w celu uniknięcia sytuacji która przydarzyła się amerykańskim kolegom).

Przepisy World Athletics (konkretnie CR 31.17.1) wskazują, że wynik lepszy bądź równy rekordowi świata w konkurencji technicznej podlega ponownemu pomiarowi przy użyciu skalibrowanej taśmy stalowej lub listwy lub innego zatwierdzonego urządzenia pomiarowego (w zgodzie z TR 10) i powinien być dokonany przez trzech sędziów niezależnie.

Reasumując dotrzymywanie powyższych dobrych praktyk pozwala uniknąć zamieszania jakie miało miejsce w trakcie ostatnich zawodów World Athletics Indoor Tour Gold.

CKS PZLA