Zaproszenie na szkolenie dla sędziów starterów lekkiej atletyki

  • Cel szkolenia:

a/ przygotowanie do uzyskania licencji startera kl. 3 (nadawanej przez WKS)
b/ przygotowanie do egzaminu CKS na licencję startera kl. 2 (listopad 2022)

  • Uczestnicy:

a/ starterzy posiadający kl. 3 i zainteresowani uzyskaniem kl. 2
b/ początkujący starterzy, przygotowujący się do egzaminu na licencję kl. 3

  • Termin i miejsce:

niedziela 5 czerwca 2022, Stadion Śląski Chorzów (Mityng Kusocińskiego)

  • Wstępny plan szkolenia

(uwaga: godz. mogą ulec zmianie w zależności od programu minutowego zawodów)
a/ godz. 10:00 rozpoczęcie szkolenia – warsztaty – sala konferencyjna
b/ godz. 13:00 wejście na bieżnię, próba zerowa, test bloków oraz SIS
c/ godz. 14:00 przerwa
d/ godz. 15:00 obserwacja zawodów z trybun (praca zespołu starterów zawodów)
e/ godz. 18:00 zakończenie szkolenia

  • Koszty:

a/ uczestnicy pokrywają koszt dojazdu na szkolenie (parking płatny poza stadionem)
b/ organizator pokrywa koszt organizacji szkolenia oraz wstęp na zawody

  • Szkolenie poprowadzą starterzy kl. 1:

Aleksander Tynelski (mazowieckie)
Sebastian Świerc (opolskie)
Robert Palka (kujawsko-pomorskie)
Łukasz Kokot (pomorskie)
Kamil Dyszlewski (śląskie)

  • Zgłoszenia:

pisemne w terminie do 15 maja 2022 na adres: sebastian.swierc@gmail.com
z podaniem informacji o licencji specjalistycznej startera (jeśli jest – to od kiedy)
z krótkim opisem posiadanego doświadczenia w roli startera (zawody 2020-2022)

  • Finalna lista uczestników:

liczba miejsc jest ograniczona
ww. szkolący dokonają przeglądu zgłoszeń
osoby zakwalifikowane do szkolenia otrzymają potwierdzenie do 22 maja 2022
lista uczestników szkolenia zostanie również opublikowana na stronie CKS.PZLA