CKS PZLA uchwaliło zasady i procedury przyznawania klasy sędziego związkowego dla grupy delegatów technicznych

Podczas posiedzenia w dniu 13.02.2023 r. Centralne Kolegium Sędziów PZLA uchwaliło przygotowane przez Zespół ds. klasy sędziego związkowego zasady i procedury w zakresie przyznawania klasy sędziego związkowego dla delegatów technicznych.

Poniżej zatwierdzony dokument:

Zasady i procedury w zakresie przyznawania klasy sędziego związkowego dla delegatów technicznych