Dlaczego pchnięcie Ryana Crousera znowu nie zostało ratyfikowane jako rekord świata?

18 lutego 2023 r. świat obiegła informacja, iż Ryan Crouser podczas zawodów Simplot Games na obiekcie Holt Arena w Pocatello, pchnął kulę o wadze 7,26 kg na odległość 23,38m.

Jednak, w oficjalnych wynikach, które zamieszczone są na stronie World Athletics, przy wynikach zawodników pojawiła się adnotacja IRM – irregular measurement,a więc wynik rekordowy nie mógł zostać uznany. Skrót ten wskazuje, że zaistniał problem związany z prawidłowością pomiaru.

Każde zawody, które odbywają się z wykorzystaniem infrastruktury stałej (stadion lekkoatletyczny, hala lekkoatletyczna) lub infrastruktury tymczasowej (obiekt nieprzeznaczony nominalnie do rozgrywania zawodów lekkoatletycznych, a urządzenia i infrastruktura są rozstawiane tuż przed zawodami) wymagają, żeby był wykonany raport pomiarowy. Powinno to wskazać między innymi, czy powierzchnia koła jest na odpowiedniej wysokości względem powierzchni sektora, eliminując ryzyko, że odczytana zostanie nieprawidłowa (na korzyść zawodnika) długość pchnięcia. W przypadku tych zawodów koło było posadowione na specjalnej podstawie, która umieszczona była na nawierzchni. Zatem zachodzi podejrzenie, że mogła wystąpić niedopuszczalna różnica poziomów.

Oprócz tego, w przypadku wyników rekordowych, powinien on być ponownie zmierzony przy użyciu taśmy stalowej. W Pocatello pomiarów w samym konkursie dokonywano taśmą z innego materiału (tworzywa sztucznego), która może być rozciągliwa, natomiast nie widać, aby ponowny pomiar został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Trzeba pamiętać o tym, że:

– każdy obiekt, na którym rozgrywane są zawody powinien być certyfikowany (albo powinien być wykonany raport pomiarowy)

– w przypadku wyników rekordowych obowiązuje procedura, która wymusza dokonanie pomiaru weryfikacyjnego z użyciem taśmy stalowej, zwłaszcza gdy pomiary konkursowe nie są dokonywane przy użyciu pomiaru optycznego

Respektowanie powyższych wytycznych pozwala uniknąć zamieszania z wynikami zawodów, jak to miało miejsce podczas konkursu w Pocatello.

Opracowanie: Centralne Kolegium Sędziów PZLA (R. Jurczak, F. Moterski, P. Otomański)