PZLA Mistrzostwa Polski w chodzie na 20 km – 2023

W Warszawie 23 kwietnia 2023 roku na terenie PGE Stadionu Narodowego odbył się 2-gi Race Walking Warsaw Cup organizowany przez fundacje Roberta Korzeniowskiego. Zawody zaliczane są do serii World Athletics Race Walking Tour o najwyższej randze takiej imprezy to jest poziomu „Gold”. Pętla, na której walczyli chodziarze, została wytyczona na koronie stadionu, a jej długość przekraczała nieco 1000 metrów.       

Impreza trwała cały dzień i podzielona była na dwie części: poranną i popołudniową.

W części porannej przeprowadzono zawody w chodzie sportowym na krótszych dystansach (tj. od 1 km do 10 km), w których brali udział zawodnicy w młodszych kategoriach wiekowych, a na najdłuższym dystansie zawodnicy startujący w kategorii Master (dawniej kategoria Weterani). Zdecydowaną większość uczestników porannych zawodów stanowili zawodnicy z Polski, chociaż byli też reprezentanci Irlandii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Litwy. 

W drugiej części dnia przeprowadzono zawody w chodzie sportowym na dystansie 20 km, który to dystans był podstawowy dla zawodów z cyklu World Athletics Race Walking Tour. W ramach tych zawodów odbyły się mistrzostwa Polski w chodzie na 20 km w kategorii kobiet i mężczyzn. W efekcie, obok najlepszych polskich chodziarzy i chodziarek, udział w tych zawodach wzięli zawodnicy należący do czołówki światowej w tej specjalności. 

Zawodom w chodzie towarzyszyły imprezy masowe (Marsz dla Ukrainy, Nordic Walking i marsz Lovers Walking), które odbywały się przed i pomiędzy zawodami sportowymi.

Następujący sędziowie wyznaczeni przez CKS PZLA byli odpowiedzialni za prawidłowe przeprowadzenie powyższych zawodów:

Krzysztof Siepioła – sędzia główny zawodów,
Łukasz Gębarski – delegat techniczny PZLA,
Janusz Rozum, Tomasz Wieczorek – członkowie komisji odwoławczej,

Andrzej Kowalczyk – arbiter biegów
Jolanta Golasińska, Andrzej Kamiński – sędziowie główni biegów,

Janusz Krynicki – sędzia główny chodu sportowego,
Ewa Gołębowska, Stanisław Szajowski, Wojciech Wojda, Ryszard Kądziołka, Damian Biesiaga, Sławomir Ciupa, Grzegorz Sudoł, Krzysztof Stec – sędziowie oceniający styl chodu.

Obsadę uzupełnili sędziowie z Wojewódzkiego Kolegium Sędziów w Warszawie.

Do oceny stylu chodu zawodników polscy sędziowie chodu zostali zaangażowani jedynie w sesji porannej. W sesji popołudniowej część polskich sędziów chodu zasiliła obsadę Penality Zone (tzw. strefę kar), a pozostali wspomagali zespół liczący okrążenia.

Powyższa sytuacja wiązała się z tym, że – zgodnie z obowiązującym regulaminem zawodów z cyklu World Athletics Race Walking Tour – istnieje konieczność obecności międzynarodowych sędziów chodu sportowego. W efekcie zawody MP na 20 km były sędziowane przez komisję sędziowską w następującym składzie:

Janusz Krynicki – sędzia główny chodu sportowego;

sędziowie chodu:

Martin Skarba (Słowacja),

Frederic Bianchi (Szwajcaria),

Dolores Rojas (Hiszpania),

Anne Froberg (Finlandia),

Jean-Pierre Dahm (Francja),

Ewa Gołębowska (Polska).

Martin Skarba, pełniąc rolę Delegata Technicznego World Athletics, wobec absencji sędziego z Irlandii, zgodził się również pełnić funkcję sędziego chodu. Na zawodach na 20 km sędziowie używali system umożliwiający przesyłania czerwonych kartek do sędziego głównego chodu sportowego drogą elektroniczną, co bardzo usprawniało przeprowadzenie zawodów oraz ułatwiało pracę sędziów.

tekst: Janusz Krynicki