Zapisy do centralnych akcji szkoleniowo-ewaluacyjnych 2023

Centralne Kolegium Sędziów PZLA rozpoczyna nabór sędziów do akcji szkoleniowo-ewaluacyjnych, które odbędą się na jesieni 2023 roku. Uprawnieni do zgłoszeń są zarówno przedstawiciele Wojewódzkich Kolegiów Sędziów wskazani przed ich Przewodniczących, jak również sędziowie mogą dokonywać zgłoszeń indywidualnie. Wszystkie zgłoszenia (w tym ich zgodność z regulaminem sędziowskim PZLA) zostaną zweryfikowane przez specjalnie powołany w tym celu zespół.

Harmonogram ewaluacji:

Blok rzutów: Toruń, 21-22 października 2023
Blok startu: Toruń, 28-29 października 2023
Blok biegów: Toruń, 4-5 listopada 2023
Blok skoków: Toruń, 18-19 listopada 2023

Pismo przewodnie przewodniczącego CKS

Harmonogram procesu zgłoszeń oraz ich weryfikacji

Formularz zgłoszeniowy sędziów z 3 licencją specjalistyczną

Termin zgłoszeń upływa 31 lipca 2023 roku.