Zmarł Henryk Bajiński

Zarząd Wojewódzkiego Kolegium Sędziów Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki z żalem informuje, że w dniu 21 sierpnia 2023 roku zmarł Henryk Bajiński.

Henryk Bajiński był sędzią lekkoatletycznym ponad 60 lat, od ukończenia kursu i uzyskania klasy sędziego w 1959 roku, do chwili obecnej. Klasę sędziego okręgowego uzyskał w roku 1960, natomiast klasę sędziego związkowego w roku 1967.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 24.08.2023 o godzinie 14:00 w Kościele Rzymskokatolickim pw. Św. Józefa w Chełmnie.

Cześć Jego pamięci!