N

Otwarcie Zjazdu
Otwarcie Zjazdu
Otwarcie Zjazdu
Otwarcie obrad Krajowego Zjazdu Delegatów WKS
Otwarcie obrad Krajowego Zjazdu Delegatów WKS
Otwarcie obrad Krajowego Zjazdu Delegatów WKS
Sprawozdanie z działalności CKS PZLA kadencji 2016-2021
Sprawozdanie z działalności CKS PZLA kadencji 2016-2021
Sprawozdanie z działalności CKS PZLA kadencji 2016-2021
Prezydium Zjazdu: Stanisław Krzywicki i Radosław Jurczak
Prezydium Zjazdu: Stanisław Krzywicki i Radosław Jurczak
Prezydium Zjazdu: Stanisław Krzywicki i Radosław Jurczak
Osoby nagrodzone za wkład w rozwój społeczności sędziów: Bożena Hasij-Domagała z Opola, Ewa Małczyk z Krakowa i Tadeusz Majsterkiewicz z Warszawy. Pamiątkowe statuetki wręczali: Hubert Trochimowicz (Sekretarz Generalny PZLA) i Filip Moterski (Przewodniczący CKS PZLA)
Osoby nagrodzone za wkład w rozwój społeczności sędziów: Bożena Hasij-Domagała z Opola, Ewa Małczyk z Krakowa i Tadeusz Majsterkiewicz z Warszawy. Pamiątkowe statuetki wręczali: Hubert Trochimowicz (Sekretarz Generalny PZLA) i Filip Moterski (Przewodniczący CKS PZLA)
Osoby nagrodzone za wkład w rozwój społeczności sędziów: Bożena Hasij-Domagała z Opola, Ewa Małczyk z Krakowa i Tadeusz Majsterkiewicz z Warszawy. Pamiątkowe statuetki wręczali: Hubert Trochimowicz (Sekretarz Generalny PZLA) i Filip Moterski (Przewodniczący CKS PZLA)
Osoby uhonorowane za pracę jako: sędzia główny zawodów imprez rangi Mistrzostw Europy/Świata (Janusz Krynicki), wkład organizacyjny i wzorowe przeprowadzenie zawodów organizowanych na Stadionie Śląskim w Chorzowie (Małgorzata Górecka). Statuetki wręczali: Hubert Trochimowicz (Sekretarz Generalny PZLA) i Filip Moterski (Przewodniczący CKS PZLA)
Osoby uhonorowane za pracę jako: sędzia główny zawodów imprez rangi Mistrzostw Europy/Świata (Janusz Krynicki), wkład organizacyjny i wzorowe przeprowadzenie zawodów organizowanych na Stadionie Śląskim w Chorzowie (Małgorzata Górecka). Statuetki wręczali: Hubert Trochimowicz (Sekretarz Generalny PZLA) i Filip Moterski (Przewodniczący CKS PZLA)
Osoby uhonorowane za pracę jako: sędzia główny zawodów imprez rangi Mistrzostw Europy/Świata (Janusz Krynicki), wkład organizacyjny i wzorowe przeprowadzenie zawodów organizowanych na Stadionie Śląskim w Chorzowie (Małgorzata Górecka). Statuetki wręczali: Hubert Trochimowicz (Sekretarz Generalny PZLA) i Filip Moterski (Przewodniczący CKS PZLA)
Członkowie Centralnego Kolegium Sędziów PZLA kadencji 2021-2024
Członkowie Centralnego Kolegium Sędziów PZLA kadencji 2021-2024
Członkowie Centralnego Kolegium Sędziów PZLA kadencji 2021-2024