Składy Zarządów WKS (kadencja 2021-2024) – część 2/4

Prezentujemy drugą część składów zarządów Wojewódzkich Kolegiów Sędziów. Poniżej zestawienie z czterech kolejnych województw: Podlaskiego, Pomorskiego, Mazowieckiego i Kujawsko-Pomorskiego.

Podlaskie

8 maja 2021 roku w Białymstoku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze delegatów Okręgowych Kolegiów Sędziów Wojewódzkiego Kolegium Sędziów Podlaskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki.

W przyjętych procedurach wyborczych delegaci wybrali Zarząd WKS POZLA na nową kadencję 2021-2024 w składzie:


Stanisław Krzywicki – przewodniczący
Antoni Dudko – wiceprzewodniczący
Krzysztof Chorębiewski – sekretarz
Piotr Dubicki – członek Zarządu
Piotr Malinowski – członek Zarządu
Jan Sidorowicz – członek Zarządu
Piotr Żynel – członek Zarządu

Pomorskie

27 czerwca 2021 roku odbyły się wybory w Wojewódzkim Kolegium Sędziów w Gdańsku. Przewodniczącym został wybrany Maciej Jakubowski.

Od lewej: Czesław Lis, Ryszard Biskup, Józef Żerko, Zygmunt Otta, Mirosława Głowacz, Hubert Tobias, Mirosław Makaruk, Maciej Jakubowski

Pełen skład Zarządu WKS Gdańsk:

Maciej Jakubowski – przewodniczący
Józef Żerko – wiceprzewodniczący
Mirosława Głowacz – sekretarz, członek Zarządu ds. finansowych
Czesław Lis – członek Zarządu
Mirosław Makaruk – członek Zarządu, z-ca przewodniczącego Zespołu Szkolenia Sędziów WKS
Hubert Tobias – członek Zarządu, przewodniczący Zespołu Szkolenia Sędziów WKS
Mirosław Gintrowicz – członek Zarządu, przewodniczący OKS Słupsk
Ryszard Biskup – członek Zarządu, przewodniczący OKS Elbląg
Zygmunt Otta – członek Zarządu, przewodniczący OKS Południe (Sztum, Tczew, Starogard Gd., Chojnice)

Mazowieckie

30 października 2022 roku w Warszawie Jarosław Żórawski został przewodniczącym Wojewódzkiego Kolegium Sędziów Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki.

Od lewej: Krzysztof Siepioła, Magdalena Badeńska, Jarosław Żórawski, Agnieszka Karczewska, Tadeusz Stawicki, Janusz Jędrzejewski

Poniżej pełen skład Zarządu WKS:

Jarosław Żórawski – przewodniczący
Janusz Jędrzejewski – wiceprzewodniczący ds. szkolenia
Tadeusz Stawicki – przewodniczący komisji wyróżnień i kar
Krzysztof Siepioła – przewodniczący komisji obsady i ewidencji
Piotr Król – sekretarz
Agnieszka Karczewska – członek Zarządu
Magdalena Badeńska – członek Zarządu
Wojciech Krokoszyński – członek Zarządu
Damian Biesiaga – członek Zarządu
Andrzej Matwiejczuk – członek Zarządu

Kujawsko-Pomorskie

6 kwietnia 2022 roku w Bydgoszczy Paweł Zieliński został wybrany na funkcję przewodniczącego Wojewódzkiego Kolegium Sędziów Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Od lewej: Natalia Piotrowska, Piotr Knut, Paweł Zieliński, Magdalena Schmidt i Tomasz Łojko

Podczas walnego wyborczego zebranie sędziów województwa kujawsko-pomorskiego, które odbyło się na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy, wybrano Zarząd w składzie:

Paweł Zieliński – przewodniczący
Tomasz Łojko – wiceprzewodniczący
Magdalena Schmidt – sekretarz
Piotr Knut – członek Zarządu
Natalia Piotrowska – członek Zarządu
Marzena Siemińska – członek Zarządu

Składy Zarządów WKS (kadencja 2021-2024) – część 1/4