Składy Zarządów WKS (kadencja 2021-2024) – część 3/4

Przed nami trzecia część prezentująca składy zarządów Wojewódzkich Kolegiów Sędziów. Poniżej zestawienie z czterech kolejnych województw: Śląskiego, Małopolskiego, Wielkopolskiego oraz Lubuskiego.

Śląskie

W dniu 15 października 2021 roku w Sosnowcu podczas zjazdu sprawozdawczo – wyborczego sędziów delegatów dokonano wyboru nowego Zarządu Wojewódzkiego Kolegium Sędziów w Katowicach. Przewodniczącą WKS została Małgorzata Górecka.

Na zdjęciu od lewej: Zygmunt Grzybek, Ewa Pietruszka, Elżbieta Rapacz, Ireneusz Byrdziak, Małgorzata Górecka, Mirosław Werner, Maciej Huba

Pełen skład nowego zarządu WKS Katowice:

Małgorzata Górecka – przewodnicząca,
Mirosław Werner – zastępca przewodniczącej,
Elżbieta Rapacz – sekretarz,
Ewa Pietruszka – członek,
Zygmunt Grzybek – członek,
Ireneusz Byrdziak – członek, przewodniczący OKS Bielsko – Biała,
Maciej Hupa – członek, przewodniczący OKS Częstochowa.

Małopolskie

23 października 2021 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborze na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Nową przewodniczącą WKS została Justyna Zapart-Bukowska.

Na zdjęciu od lewej: Jadwiga Tukin, Justyna Zapart-Bukowska, Jacek Basista, Ewa Małczyk, Aleksandra Chryczyk, Jolanta Kałuża

Poniżej pełen skład zarządu WKS Kraków:

Justyna Zapart-Bukowska – przewodnicząca
Ewa Małczyk – wiceprzewodnicząca
Jacek Basista – wiceprzewodniczący
Aleksandra Chryczyk – sekretarz
Jolanta Kałuża – członek Zarządu
Arkadiusz Zontek – członek Zarządu
Jadwiga Tukin – honorowy członek Zarządu

Na pierwszym zebraniu nowego Zarządu dokooptowano do składu kol. Hannę Piwkowską.

Wielkopolskie

W Poznaniu, w dniu 23 października 2021 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Wielkopolskiego Kolegium Sędziów przy Wielkopolskim Związku Lekkiej Atletyki. Przewodniczącym na kadencję 2021-2024 został Wiesław Sierpowski.

Pełen skład zarządu WKS – kadencja 2021- 2024:

Na zdjęciu od lewej: Agnieszka Maluśkiewicz, Danuta Noszczyńska-Sierpowska, Piotr Giernas, Wiesław Sierpowski, Przemysław Otomański, Sławomir Majchrzycki, Łucja Sznabel, Małgorzata Bogusz

Wiesław Sierpowski – przewodniczący
Przemysław Otomański – wiceprzewodniczący
Danuta Noszczyńska-Sierpowska – członek Zarządu
Agnieszka Maluśkiewicz – członek Zarządu
Małgorzata Bogusz – członek Zarządu
Sławomir Majchrzycki – członek Zarządu
Łucja Sznabel – członek Zarządu (przewodnicząca OKS Piła)
Piotr Giernas – członek Zarządu (przewodniczący Koła Leszno)

Lubuskie

Dnia 26 października 2021 roku w siedzibie Lubuskiego Związku Lekkiej Atletyki odbyło się Walne Zebranie Wojewódzkiego Kolegium Sędziów. Przewodniczącym został Tomasz Lubowski.

Poniżej pełen skład zarządu WKS:

Na zdjęciu od lewej: Ewelina Dudek, Marta Kujawska, Tomasz Lubowski

Tomasz Lubowski – przewodniczący
Marta Kujawska – zastępca przewodniczącego
Ewelina Dudek – sekretarz

W ostatnim czwartym odcinku przedstawimy zarządy WKS na kadencję 2021-2024 ostatnich czterech województw: Łódzkiego, Opolskiego, Warmińsko-Mazurskiego oraz Zachodniopomorskiego. Poniżej odnośniki do pierwszych dwóch części naszej prezentacji.

Składy Zarządów WKS (kadencja 2021-2024) – część 1/4

Składy Zarządów WKS (kadencja 2021-2024) – część 2/4